Thời tiết Bình Xuyên - Vĩnh Phúc ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
64 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
9.36 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
7.92 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Xuyên - Vĩnh Phúc những ngày tới

Mưa vừa 33°

Mưa vừa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:42

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.96 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.77

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:42