Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
6.86 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
9.41 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
6.87 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
4.11 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
4.78 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang những ngày tới

Mưa vừa 34°

Mưa vừa

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:45

Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

749.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.09 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.9

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:45