Thời tiết Chiêm Hóa - Tuyên Quang ngày mai

Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
60 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:14

Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:19
17:14