Thời tiết Chiêm Hóa - Tuyên Quang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
8.55 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
9.09 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
6.17 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
4.83 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
6.77 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới

Mưa cường độ nặng 28°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:45

Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:45