Thời tiết Phú Bình - Thái Nguyên ngày mai

Áp suất
756.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
64 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Bình - Thái Nguyên những ngày tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

06:15 17:12

Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

15.98 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:15
17:12