Thời tiết Đồng Hỷ - Thái Nguyên ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
74 %
Tầm nhìn
9.95 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
6.49 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hỷ - Thái Nguyên những ngày tới

Mưa vừa 30°

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:42

Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.54 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:42