Thời tiết Tây Ninh ngày mai

Áp suất
756.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
9.45 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
9.48 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh những ngày tới

Mây đen u ám 25°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:34 18:21

Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.49 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:34
18:21