Thời tiết Yên Châu - Sơn La ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
6.85 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
8.52 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Châu - Sơn La những ngày tới

Mưa vừa 25°

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:22 18:47

Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

81%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.73 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

05:22
18:47