Thời tiết Quỳnh Nhai - Sơn La 10 ngày tới

Mưa
21.22 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
98 %
Gió
5.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa
15.08 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
99 %
Gió
5.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa
10.26 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
4.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa
5.69 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
7.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:49
Mưa
6.28 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
7.63 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:48
Mưa
5.3 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
8.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:48
Mưa
13.09 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
5.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:47
Mưa
12.05 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
3.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:47

Dự báo thời tiết Quỳnh Nhai - Sơn La 10 ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:33 18:49

Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

2.28

Bình minh / Hoàng hôn

05:33
18:49