Thời tiết Mường La - Sơn La ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
8.1 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
4.63 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường La - Sơn La những ngày tới

Mây đen u ám 23°

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

05:53 17:56

Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

100%

Áp suất

759.81 mmhg

Tầm nhìn

0.55 km

Gió

2.05 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

05:53
17:56