Thời tiết Tiên Yên - Quảng Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Yên - Quảng Ninh những ngày tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

06:09 17:07

Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.28 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:09
17:07