Thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh những ngày tới

Mây rải rác 27°

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:10

Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

16.09 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:11
17:10