Thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
74 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh những ngày tới

Mây đen u ám 31°

Mây đen u ám

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:36

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.81 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:36