Thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
9.85 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
8.59 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Móng Cái - Quảng Ninh những ngày tới

Mưa cường độ nặng 28°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:07 18:33

Thấp/Cao

27°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.85 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:07
18:33