Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
7.06 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Hà - Quảng Ninh những ngày tới

Mưa vừa 27°

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:08 18:34

Thấp/Cao

26°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:08
18:34