Thời tiết Cô Tô - Quảng Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
7.25 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
7.53 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
7.28 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
4.85 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cô Tô - Quảng Ninh những ngày tới

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:08 18:33

Thấp/Cao

28°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.95 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.14

Bình minh / Hoàng hôn

05:08
18:33