Thời tiết Ba Chẽ - Quảng Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
7.94 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Chẽ - Quảng Ninh những ngày tới

Mưa vừa 26°

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:10 18:36

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:10
18:36