Thời tiết Tam Kỳ - Quảng Nam ngày mai

Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Kỳ - Quảng Nam những ngày tới

Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:55 17:12

Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:55
17:12