Thời tiết Quảng Nam ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam những ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:58 17:13

Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

761.31 mmhg

Tầm nhìn

9.45 km

Gió

8.89 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

05:58
17:13