Thời tiết Tuyên Hóa - Quảng Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
7.1 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Hóa - Quảng Bình những ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:43 17:46

Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.41 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

2.81

Bình minh / Hoàng hôn

05:43
17:46