Thời tiết Quảng Ninh - Quảng Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh - Quảng Bình những ngày tới

Mây đen u ám 21°

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:17

Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

762.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

22.54 km/h

Điểm ngưng

18 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:08
17:17