Thời tiết Nho Quan - Ninh Bình ngày mai

Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
67 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
67 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nho Quan - Ninh Bình những ngày tới

Mưa vừa 30°

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:40

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.2 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:40