Thời tiết Hoa Lư - Ninh Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoa Lư - Ninh Bình những ngày tới

Mưa nhẹ 27°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:39

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:39