Thời tiết Yên Thành - Nghệ An ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
5.49 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
6.35 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
7.02 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Thành - Nghệ An những ngày tới

Mưa vừa 26°

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:46 17:50

Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.36 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

1.14

Bình minh / Hoàng hôn

05:46
17:50