Thời tiết Quỳnh Lưu - Nghệ An ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quỳnh Lưu - Nghệ An những ngày tới

Mây đen u ám 18°

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:19

Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

80%

Áp suất

763.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.1 km/h

Điểm ngưng

14 °

UV

0.98

Bình minh / Hoàng hôn

06:14
17:19