Thời tiết Nghĩa Hưng - Nam Định ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Hưng - Nam Định những ngày tới

Mây đen u ám 30°

Mây đen u ám

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:37

Thấp/Cao

28°/31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.42 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:37