Thời tiết Nam Trực - Nam Định ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
7.82 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Trực - Nam Định những ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:38

Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:38