Thời tiết Thành Phố Nam Định - Nam Định ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
8.8 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Nam Định - Nam Định những ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:38

Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.19 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:38