Thời tiết Hải Hậu - Nam Định ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
74 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
74 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
9.48 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Hậu - Nam Định những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:37

Thấp/Cao

28°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:37