Thời tiết Văn Bàn - Lào Cai ngày mai

Áp suất
758.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
56 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Bàn - Lào Cai những ngày tới

Mây cụm 26°

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

06:23 17:18

Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:23
17:18