Thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai ngày mai

Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
9.93 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai những ngày tới

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:20 18:51

Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/h

Điểm ngưng

28 °

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

05:20
18:51