Thời tiết Bảo Thắng - Lào Cai ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
7.7 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
0.59 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
2.82 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
8.17 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
5.31 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
7.12 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Thắng - Lào Cai những ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:20 18:50

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:20
18:50