Thời tiết Bảo Thắng - Lào Cai ngày mai

Áp suất
757.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
58 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Thắng - Lào Cai những ngày tới

Mây cụm 24°

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

06:24 17:18

Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0.66

Bình minh / Hoàng hôn

06:24
17:18