Thời tiết Bắc Hà - Lào Cai ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
5.44 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
6.97 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Hà - Lào Cai những ngày tới

Mưa vừa 23°

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:50

Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/h

Điểm ngưng

21 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:50