Thời tiết Văn Quan - Lạng Sơn ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
8.68 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới

Mưa nhẹ 24°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:39

Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:39