Thời tiết Lộc Bình - Lạng Sơn ngày mai

Áp suất
753.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

Mưa nhẹ 25°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:10 18:38

Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.28 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:10
18:38