Thời tiết Chi Lăng - Lạng Sơn ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
6.04 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:39

Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.22 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:39