Thời tiết Bắc Sơn - Lạng Sơn ngày mai

Áp suất
763.56 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
74 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.81 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
765.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Sơn - Lạng Sơn những ngày tới

Mây đen u ám 11°

Mây đen u ám

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:11

Thấp/Cao

10°/18°

Độ ẩm

79%

Áp suất

765.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.52 km/h

Điểm ngưng

8 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:19
17:11