Thời tiết Lai Châu ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
7.99 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu những ngày tới

Mây đen u ám 32°

Mây đen u ám

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn

05:23 18:54

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.39 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

1.37

Bình minh / Hoàng hôn

05:23
18:54