Thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
7.44 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
3.95 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
3.95 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu những ngày tới

Mây đen u ám 22°

Mây đen u ám

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn

05:23 18:53

Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/h

Điểm ngưng

21 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:23
18:53