Thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu ngày mai

Áp suất
759.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
57 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
67 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu những ngày tới

Mây đen u ám 19°

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn

06:27 17:21

Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

759.06 mmhg

Tầm nhìn

9.33 km

Gió

4.07 km/h

Điểm ngưng

18 °

UV

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

06:27
17:21