Thời tiết Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên những ngày tới

Mưa vừa 32°

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:39

Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.58 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.35

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:39