Thời tiết Yên Thủy - Hoà Bình ngày mai

Áp suất
751.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
8.78 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Thủy - Hoà Bình những ngày tới

Mưa vừa 27°

Mưa vừa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:40

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

6.07 km

Gió

7.85 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:40