Thời tiết Tân Lạc - Hoà Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
9.43 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Lạc - Hoà Bình những ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:42

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.28 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.19

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:42