Thời tiết Hoà Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
5.78 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
9.56 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình những ngày tới

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:42

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.22 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0.19

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:42