Thời tiết Mai Châu - Hoà Bình ngày mai

Áp suất
752.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
7.43 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
6.55 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mai Châu - Hoà Bình những ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:20 18:43

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:20
18:43