Thời tiết Lương Sơn - Hoà Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
9.21 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
9.74 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lương Sơn - Hoà Bình những ngày tới

Mưa vừa 29°

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:42

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:42