Thời tiết Lạc Sơn - Hoà Bình ngày mai

Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
7.02 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạc Sơn - Hoà Bình những ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:41

Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

5.64 km

Gió

5.9 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:41