Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
5.97 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kim Bôi - Hoà Bình những ngày tới

Mưa cường độ nặng 30°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:41

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.28 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:41