Thời tiết Cao Phong - Hoà Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
6.61 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Phong - Hoà Bình những ngày tới

Mưa vừa 30°

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:42

Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:42