Thời tiết Hậu Giang ngày mai

Áp suất
756.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn

05:39 18:21

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

77%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.04 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.67

Bình minh / Hoàng hôn

05:39
18:21