Thời tiết Hải Dương ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
67 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
59 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương những ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:38

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.43 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:38