Thời tiết Nam Sách - Hải Dương ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
9.37 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Sách - Hải Dương những ngày tới

Mưa nhẹ 26°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:44 17:47

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

4.14 km

Gió

6.95 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

05:44
17:47