Thời tiết Nam Sách - Hải Dương ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Sách - Hải Dương những ngày tới

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:39

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.16 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:39