Thời tiết Nam Sách - Hải Dương ngày mai

Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
67 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Sách - Hải Dương những ngày tới

Mây cụm 28°

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:12

Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

76%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

22.93 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:13
17:12