Thời tiết Chí Linh - Hải Dương ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương những ngày tới

Mây đen u ám 30°

Mây đen u ám

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:39

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

73%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

17.32 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:39